Τοποθέτηση Αυτόματων Πωλητών

Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν τοποθέτηση, συντήρηση και ανεφοδιασμό των αυτόματων πωλητών στον χώρο σας. Τα μηχανήματα πληρούν τις προϋποθέσεις κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν τοποθέτηση, συντήρηση και ανεφοδιασμό των αυτόματων πωλητών στον χώρο σας. Τα μηχανήματα πληρούν τις προϋποθέσεις κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.