Πώληση Αυτόματων Πωλητών

Διαθέτουμε νέα και μεταχειρισμένα μοντέλα αυτόματων πωλητών προς πώληση της εταιρείας Necta, η οποία είναι θυγατρική της Zanussi και μία από τις πιο αξιόπιστες στο χώρο. Τα μηχανήματα πληρούν τις προϋποθέσεις κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαθέτουμε νέα και μεταχειρισμένα μοντέλα αυτόματων πωλητών προς πώληση της εταιρείας Necta, η οποία είναι θυγατρική της Zanussi και μία από τις πιο αξιόπιστες στο χώρο. Τα μηχανήματα πληρούν τις προϋποθέσεις κατασκευής σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.